TagБиологична

Квантовата биологична антенна система на тялото

К

Квантовите теории са приложени към всяка дисциплина на физическите науки, тъй като те вземат предвид един много важен аспект на системата, а именно груповото сътрудничество. Това е особено важно за биологията, тъй като клетките и молекулите не са изолирани една от друга в тялото. Те действат и реагират заедно по начин, който поддържа цялата система. Радикален пример за групово сътрудничество може...

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta