Ярката светлина на биофотониката

Я

Пазарът на биофотоника се движи от нарастващото търсене на качествени здравни грижи от всички части на света. Северна Америка е най-големият регион, който допринася за пазара на биофотоника и движи напредъка в оптичните технологии в телекомуникационната и авиокосмическата индустрия, което също стимулира растежа му.

Биофотониката се отнася до разработването и прилагането на различни оптични техники, използвани за изследване на живите клетки, молекули и тъкани. Биофотониката по същество е комбинация от биология и фотоника, като последната е изследването и технологията за използване на светлината за предаване на информацията. Това е нововъзникваща област на научните изследвания за генериране и справяне със светлината, която изобразява, открива и манипулира различните биологични материали. Той използва светлинни лъчи и форми на енергия за диагностика и наблюдение на медицински състояния.

Biophotonics има своите приложения в лазерни носители, оптичен комуникационен канал, оптична обработка на сигнала и съхранение на данни с голям капацитет. Той също така има различни приложения в области като диагностика, терапия, селско стопанство и биотехнологии. Основният фактор, водещ до растежа на пазара на биофотоника, е търсенето за подобряване и безопасност на индивидуалното здраве и търсенето на биофотоника в оптичната и телекомуникационната индустрия.

Биофотониката е ново, но нарастващо поле, което използва светлина за преглед и анализ на живите тъкани, клетките за откриване, диагностициране и лечение на различни заболявания. Взаимодействието на светлината с материята води до абсорбция, флуоресценция, отражение и разсейване на лъча, което обяснява за структурата.

Европейската комисия определи фотониката и изображенията като технологии от изключително значение за икономика, основана на знанието, с фотонната индустрия в Европа на стойност около 58 милиарда евро. Изследователи от Националната платформа за биофотоника и изображения, Ирландия (NBIPI), разширяват границите на приложенията за изображения, за да разберат биологичните процеси в основата както на нормалната клетъчна функция, така и за развитието на нови диагностични инструменти за клиницистите.

Пазарът на биофотоника може да бъде сегментиран по технология, приложение и география.

През последните няколко години тази индустрия стана свидетел на огромни технологични подобрения. Основният източник на светлина, използван в биофотониката, е лазерът и тези лазерни устройства са по-бързи и по-чувствителни и точни за диагностика на заболявания. Този ключов момент допринася за най-големия дял на пазара на биофотоника. Освен това наличието на държавни и частни средства за научноизследователска и развойна дейност ще помогне на пазара да расте през следващите няколко години.

Основните препятствия за пазара на биофотоника включват, висока цена на инструменти, базирани на биофотоника, сложност на технологията, бавен темп на комерсиализация, високи разходи, свързани с научноизследователска и развойна дейност, и нежелание към приемането на нови практики за лечение.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta