Многобройните употреби на биохимичен анализатор

М

Биохимичният анализатор е термин, който може да се отнася до произволен брой различни инструменти, използвани за анализ и измерване на характеристиките на различни проби от биологични източници. Всички видове биохимични анализатори се използват често в лабораториите за науките за живота и медицинските заведения, където предоставят данни, които са от съществено значение за широк спектър от приложения за изследвания, диагностика и дори разработване на продукти (като например във фармацевтичната индустрия).

Изследването на химичните процеси, протичащи вътре в живите организми, обхваща широк спектър от различни дисциплини и още по-широк спектър от приложения, като всички те попадат под по-широкия чадър на биохимията. Сред най-често срещаните приложения на биохимичния анализатор са определянето на структурата и функцията на биомолекулите, включително нуклеинови киселини, липиди, протеини и ензими.

Всъщност при изучаването на химията на реакциите, катализирани от ензими, биохимичният анализатор е особено полезен. Тези приложения включват приложения, включващи изучаване на генетика, синтез на протеини, метаболизъм на клетъчно ниво, предаване на сигнали и други приложения за биохимия, имащи отношение към разработването на нови и подобрени медицински грижи и фармацевтични продукти за лечение на заболявания с генетичен компонент.

Автоматизацията направи промени в начина, по който се извършват много лабораторни дейности, позволявайки много традиционно отнемащи време задачи да бъдат рационализирани, за да позволят по-висока производителност. В момента има разнообразие от различни автоматизирани инструменти за биохимичен анализатор, които са на разположение. Тези инструменти са предназначени за широк спектър от различни приложения в лабораторията по природни науки или за диагностични цели в медицински условия. Тези автоматизирани устройства за биохимичен анализатор могат да измерват концентрацията и / или да определят характеристиките на специфични вещества в пробата много бързо и с минимално количество оперативна намеса.

С автоматизиран анализатор обикновено се използват специализирани автосемплери, използвани заедно с инструмента, или в много случаи дори интегриран автосемплер. Те допълнително опростяват задачата за биохимичен анализ и тъй като безопасността на лабораторния персонал при работа с биологични проби често е проблем, също така правят модерния, автоматизиран биохимичен анализатор много по-лесен и по-безопасен за използване.

В по-големите медицински лаборатории, като тези в болниците, се използват специализирани системи за биохимичен анализатор, често множество такива, предназначени да извършват различни общи тестове, необходими в здравните заведения. Те често включват тестове за нива на албумин, глюкоза, ензими и нива на креатин в кръвта или серума. Тези тестове могат да се извършват чрез измерване на проводимост, колориметрия, мътност и произволен брой други методи.

Има и много други специализирани видове биохимични анализатори, използвани в лаборатории и клиники. Лабораториите, които извършват имунологични приложения, по-специално използват анализатори в имуноанализи, тъй като търсят реакции антитяло-антиген в биологични проби. Други специализирани видове биохимични анализатори включват тези, предназначени за измерване на осмоларност и осмолалитет, откриване и маркиране на ДНК / РНК и почти твърде много други важни медицински изследвания, науки за живота и разработване на лекарства, за да бъдат изброени. Навсякъде, където качественият или количествен анализ на биомолекули в проби от живи организми е от решаващо значение, винаги ще намерите някакъв вид биохимичен анализатор, който се използва като незаменим инструмент за лабораторния персонал.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta