Какво е ATP тестване?

К

Какво е ATP тестване? Това е въпрос, който минава през съзнанието на онези, които изследват света на биохимията. С прости думи, ATP тестването, както подсказва името, включва тестване на ATP. АТФ е частица, която се намира във всяка жива клетка и е отговорна за осигуряването на енергия за различни физиологични процеси. АТФ се намира както около нуклеоплазмата, така и около цитоплазмата във всяка клетка.

Извършва се ATP тест за измерване на нивото на биологична концентрация и здраве в различни среди. Тестът се прилага в различни ситуации като изпитване на питейна вода, измерване на нивото на канализация в различни съоръжения и повърхности, управление на биологични пречиствателни станции и тестване на различни почви, само за да споменем, но само някои.

Тестването на АТФ се извършва с помощта на луминометър, който съдържа ензимен катализатор луцифераза. Ензимът реагира с АТФ, за да произведе светлина. Нивото на произведена светлина показва количеството организми в пробата, като повече светлина се произвежда, когато нивото на концентрация на организма е високо. Това се случва при светулките, където ензимният катализатор луцифераза, намиращ се естествено в телата на светулките, произвежда енергия под формата на светлина, следователно светлината, произведена от светулките

ATP тестването е важно по редица причини. Някои от тези причини включват:

  1. Това е един от най-точните тестове, тъй като открива както анаеробни, така и аеробни бактерии, без да се влияе от средния състав и условия.
  2. Тестът ATP също е бърз и резултатите са известни веднага.
  3. Тестът може да се направи навсякъде, без да се изисква лаборатория, микроскоп или техник по този въпрос. Луминометърът е преносимо потребителско устройство и реактивният ензим е вграден, което означава, че всичко, което всеки потребител трябва да направи, е да постави луминометъра в пробата, за да бъде тествана, и да изчака устройството да изобрази резултатите под формата на светлина.

Значението на ATP теста в различни аспекти на живота не може да бъде надценено, особено в сектора на здравеопазването и управлението на природните ресурси. Хранително-вкусовата промишленост и болниците провеждат този тест толкова често, за да гарантират, че стоките и услугите, които предоставят на хората, отговарят на стандартите. Фирмите за отпадъчни води и службите за контрол на водите също провеждат теста, за да гарантират, че водата, която се ползва от хора и животни, е не само безопасна, но и се управлява по възможно най-добрия начин.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta