Какви са биологичните съображения в геотехническото инженерство?

К

Всички знаем, че геотехническото инженерство е област на гражданското строителство, която се фокусира върху анализирането на геотехническото поведение на почвата и скалите. Обикновено този тип инженеринг участва в строителни проекти. Инженерите и консултантите по геотехнически инженеринг ще трябва да събират проби от почвата, където трябва да се изгради сграда или структура. След като съберат почвените проби, те ще ги анализират, за да разберат дали тя е свързана или не и дали земята е стабилна или не. Земята трябва да е стабилна, за да може конструкцията да бъде изградена, в противен случай тя може просто да се срути.

Това обаче не са само нещата, които трябва да знаете за геотехническото инженерство. Има някои съображения, които са включени. Разбирането на поведението на почвата през последните 300 години се концентрира върху механичните принципи и геоложките процеси. По-късно това включва минералогия и значението на колоидната химия. И съвсем наскоро изследванията на науката за Земята и биологията позволиха значителен напредък в разбирането на важното участие на микроорганизмите в земната еволюция и тяхното присъствие в близките повърхностни скали и почви. Също така ни даде възможност да разберем участието на микроорганизмите в посредничеството и улесняването на геохимичните реакции. И сега стигнахме до разбирането, че в областта на геотехническото инженерство има ефект на биологичните дейности върху механичното поведение на почвата.

И така, какви са биологичните съображения в геотехническото инженерство и различните геотехнически инженерни услуги?

Както казахме по-рано, микроорганизмите участват в еволюцията на земята и това е факт, който не можем да отречем. С други думи, микроорганизмите играят важна роля за образуването на много финозърнести почви. Освен това те могат също да променят и променят поведението на грубозърнести почви. Те могат също да ускорят геохимичната реакция с порядъци. Те също така насърчават изветрянето и стареенето. И накрая, те могат да променят механичните и химичните свойства на пробите след извършване на пробите от почвата.

Това са биологичните съображения, които трябва да бъдат направени в геотехническото инженерство. Много е важно компаниите за геотехнически инженеринг и фирмите за геотехнически инженеринг да знаят това. Състоянието на земята, на която трябва да се изгради която и да е конструкция, зависи от микроорганизмите, които се намират в тази зона. Разбирането на това е много важно, преди да започне геотехнически инженерен проект, за да се предотвратят проблеми при провеждането на тестове и строителните работи.

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta